HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Profil Kepaniteraan

 
     
     
Nama :  KHARIS M. HARISUN, S.H.
NIP :  19720823 200604 1 002
Jabatan :  PANITERA
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
     
Nama :  DEDY UMAAYA
NIP :  19720121 199303 1 002
Jabatan :  PANITERA MUDA PERDATA
Pendidikan Terakhir :  SMA
     
     
     
     
Nama :  FAIZAL ALI, S.H.
NIP :  19820215 200912 1 004
Jabatan :  PANITERA MUDA PIDANA
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
     
Nama :  MOHTAR SOUWAKIL, S.H.
NIP :  19701025 199303 1 003
Jabatan :  PANITERA MUDA HUKUM
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
     
Nama : HALIL SALIM, S.H.
NIP : 19750410 201408 1 002
Jabatan : PANITERA PENGGANTI / DIPERBANTUKAN PADA
    KEPANITERAAN PIDANA
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
Nama : MUHAMMAD HANGGA, S.H.
NIP : 19831213 201408 1 001
Jabatan : PANITERA PENGGANTI / DIPERBANTUKAN PADA
    KEPANITERAAN PERDATA
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
Nama : ABU DZAR ALGHIFARI, S.H.
NIP : 19950815 202012 1 005
Jabatan : PANITERA PENGGANTI / DIPERBANTUKAN PADA
    KEPANITERAAN HUKUM
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
Nama : KAMARUDDIN SOLISA, S.H.
NIP : 198605152012121005
Jabatan : PANITERA PENGGANTI  / DIPERBANTUKAN PADA
    KEPANITERAAN PIDANA
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
Nama : SILVANI D.C SYARANAMUAL, S.H.
NIP : 198002212012122002
Jabatan : KASIR
    PADA KEPANITERAAN PERDATA
Pendidikan Terakhir :  S1
     
     
     
Nama : RIVAN KURNIAWAN, S.H
NIP : 199408032020121004
Jabatan : PETUGAS PTSP PERDATA
Pendidikan Terakhir : S1
     
     
     
     
Nama : IMELDA ERUBUN, S.Pi
NIP : 19750730 200604 2 001
Jabatan : JURUSITA / DIPERBANTUKAN PADA
    KEPANITERAAN PERDATA
Pendidikan Terakhir : S1
     
     
     
Nama : FAUZI FERDANA, A.Md
NIP : 199509212022031007
Jabatan : PETUGAS PTSP HUKUM
Pendidikan Terakhir : D3
     
     
     
     
Nama : DIKI ABIDIN, S.H.
NIP : 199712072024051002
Jabatan : PETUGAS PTSP PIDANA
Pendidikan Terakhir :  S1